Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Viggo Christensen Holm

Viggo Christensen Holm was one of the approximately 500 Danes who fought in the Spanish Civil War. Like so many of the Danish volunteers, Viggo was a communist and continued the fight against fascism in the Danish resistance    … Continue Reading →

Cuatro daneses en la Guerra Civil española

Hermanos Harald, Kai y Aage Nielsen y su amigo Hans Petersen había cuatro trabajadores jóvenes que, poco después del estallido de la Guerra Civil española, decidió irse a España con el fin de luchar contra el fascismo lado a lado… Continue Reading →

Viggo Christensen Holm

Viggo Christensen Holm var én af de ca. 500 danskere, der kæmpede i den Spanske Borgerkrig. Som så mange af de andre danske spaniensfrivillige var Viggo kommunist og fortsatte kampen mod fascismen i den danske modstandsbevægelse     Af Allan… Continue Reading →

Johan Ingvar (og Eggert og Harry) Annfeldt

Johan Ingvar, Eggert og Harry Annfeldt var tre brødre, der alle kæmpede i den Spanske Borgerkrig. Eggert og Harry vendte aldrig hjem   Af Allan Christiansen Johan Ingvar Annfeldt blev født den 17. september 1904 i Kristrup ved Randers, som søn… Continue Reading →

Quatre Danois dans la Guerre Civile Espagnole

Les frères Harald, Kai et Aage Nielsen et son ami Hans Petersen était quatre jeunes travailleurs, peu de temps après le déclenchement de la guerre civile espagnole a décidé de Voyage en Espagne pour l’épaule à épaule avec le peuple… Continue Reading →

Four Danes in the Spanish Civil War

Brothers Harald, Kai and Aage Nielsen and their friend Hans Petersen were four young workers who, shortly after the outbreak of the Spanish Civil War, decided to leave for Spain in order to fight fascism side by side with the… Continue Reading →

Axel Andersen og Viggo Lindenbaum

Axel Sigurd Andersen og Viggo Alexander Lindenbaum var begge medlemmer af Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU). De rejste til Spanien med få måneders mellemrum i 1937, hvor de blev indrulleret i henholdsvis XV. og XI. Internationale Brigade.   Deres veje må… Continue Reading →

Willi Bredel – en kort biografisk skitse

Forfatteren Willi Bredel (1901-1964) har sine rødder i Hamburgs arbejdermiljø blandt cigarmagere, fabriksarbejdere og søfolk. Som ingen anden forfatter i Hamburg har han beskrevet Hamburgs arbejderes og deres organisationers historie i sine værker.   Bredel blev internationalt kendt for sin… Continue Reading →

Willi Bredel: Kurze biographische Skizze

Der Arbeiterschriftsteller Willi Bredel (1901-1964) hat seine Wurzeln in Hamburg, in den Milieus der Zigarrenmacher, der Fabrikarbeiter und der Seeleute. Wie kein anderer Autor seiner Heimatstadt hat er die Geschichte der Hamburger Arbeiter und ihrer Organisationen in vielen seiner Werke… Continue Reading →

Willi Bredel – a short biography

Having his roots in Hamburg among the cigar makers, factory workers and seamen, the writer Willi Bredel’s documentation of the history of the Hamburg workers is unprecedented.   Bredel became internationally renowned for his documentary novel “Die Prüfung” (“The Ordeal”),… Continue Reading →

« Older posts

© 2020 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑