Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Tag

2. Verdenskrig

Besættelsen og befrielsen: 13. Danmark atter frit

| SPANISHSKY.DK 13. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 13. Danmark atter frit   Tilføjelse til originalplanche – 14. december 2020   Af Maria Busch   Om aftenen den 4. maj 1945 meddelte speakeren på den dansksprogede nyhedsudsendelse på… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 12. Skibssabotagen

| SPANISHSKY.DK 12. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 12. Skibssabotagen Den tyske krigsmaskine havde fra krigens start haft en stort behov for forsyninger af materiel, tropper og fødevarer – sidstnævnte ikke kun til de tyske soldater, men også… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 11. Industrisabotagen

| SPANISHSKY.DK 11. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 11. Industrisabotagen Som i andre tyskbesatte lande blev også dansk industri- og landbrugsproduktionen underlagt Tysklands behov for fødevarer og industriprodukter. I modstandsbevægelsen var man klar over, at hver tønde smør,… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 10. Jernbanesabotagen

| SPANISHSKY.DK 10. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 10. Jernbanesabotagen Jernbanesabotagen startede med mindre aktioner rettet mod den jyske længdebane fra Padborg til Frederikshavn og på Sjælland mod forbindelsen Gedser-København/Helsingør. De første sabotagegrupper havde ingen eller kun ringe… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943

| SPANISHSKY.DK 8. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943 Den 29. august 1943 var en epokegørende dag i den danske besættelsestid. Efter tre uværdige år med en stadigt mere imødekommende politik… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 7. Folkestrejken i august 1943

| SPANISHSKY.DK 7. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 7. Folkestrejken i august 1943 Mod slutningen af 1942 begyndte de danske arbejdere stadigt hyppigere at nedlægge deres arbejde i protest mod den tyske besættelsesmagt. På Danmarks største skibsværft Burmeister… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941

| SPANISHSKY.DK 6. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941 Antikominternpagten var oprindeligt en tysk-japansk pagt fra 1936, der gensidigt forpligtede landene til at samarbejde i deres fælles kamp mod kommunismen. Italien tilsluttede… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 4. Tysklands overfald på Sovjetunionen 22. juni 1941 og tiden der fulgte

| SPANISHSKY.DK 4. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 4. Tysklands overfald på Sovjetunionen 22. juni 1941 og tiden der fulgte Alt ånder endnu fred og ro Den politiske situation i Danmark efter den 9. april 1940 var set med regeringens… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 3. Samlingsregering og aktivt samarbejde

| SPANISHSKY.DK 3. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 3. Samlingsregering og aktivt samarbejde Siden besættelsen den 9. april 1940 havde regeringen ført en henholdende udenrigspolitisk kurs over for Tyskland. Dette ændrede sig i sommeren 1940, da regeringen slog… Continue Reading →

© 2022 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑