| SPANISHSKY.DK 10. MARTS 2019 |

 
Af Allan Christiansen

Smed og sømand

Adolf Lemke blev født i Hamburg den 21. januar 1904, hvor han siden kom i lære som smed og maskinarbejder. Han arbejdede fra 1922 til 1923 på Blohm & Voss-værftet, men blev afskediget på grund af sin deltagelse i generalstrejken og i Hamburg-opstanden. Lemke tog hyre som sømand og opholdt sig i Canada fra 1927 til 1930. Han vendte tilbage til Tyskland i 1930.

Dygtig atlet
Adolf Lemke

Adolf Lemke ca. 1952 i DDR

Lembe var en fremragende atlet. Han var en bryder og i Antwerpen besejrede han blandt andet den daværende europæiske mester. I 1931 repræsenterede han Tyskland ved EM i Budapest.

Havneagitator

Adolf Lemke var politisk aktiv i Hamburg i ISH’s internationale klub (International sammenslutning af Søfolk og Havnearbejdere). På grund af hans engelske sprogkundskaber blev han havneagitator i den engelsk-amerikanske afdeling.

Koncentrationslejre

Efter Paul von Hindenburg‘s overdragelse af magten til Hitler i 1933 blev Lemke anholdt af Gestapo den 8. marts 1934 for ulovlige aktiviteter og indsat i ‘Koncentrationslager KoLaFu’. Han blev efter 14 måneders fængsel og tortur stillet for retten anklaget for højforræderi. Men de eneste beviser man havde var, at han var i besiddelse af kommunistisk litteratur, så Gestapo var nødt til at opgive anklagen for højforræderi.

Jernlågen til Dachau koncentrationslejr: "Arbeit macht frei" ("Arbejde gør dig fri")

Dachau koncentrationslejr

Straffen for besiddelse af kommunistisk litteratur var ni måneders fængsel, som Lemke allerede havde aftjent, men Gestapo var ikke interesseret i at løslade ham. Han blev straks overført til Dachau koncentrationslejr og sat i en mørkecelle i seks uger. Adolf Lemke sad 22 måneder i Dachau, hvor han blev alvorligt mishandlet og tortureret.

Den 22. april 1937 blev han bragt tilbage til Hamburg af Gestapo. Her blev han under bevogtning overført til et hospital og indlagt.

Det tog Lemke fire måneder at komme nogenlunde til kræfter. Kort efter, han var blevet udskrevet fra hospitalet, flygtede han til Holland med det formål at rejse til Spanien og kæmpe i den spanske borgerkrig. Det lykkedes ham.

Den Spanske Borgerkrig

I november 1937 blev Lemke indrulleret i luftværnsbatteriet Argument Dimitrov.

I den tid, hvor han var i Argument Dimitrov, førte han dagbog. Lemkes noter gør det klart, hvor ulige kampen var. Her er nogle eksempler:

27. marts 1938 Fjenden har opdaget placeringen af ​​vores batteri. 51 tyske bombefly kaster en stor mængde bomber over os. Vi nedskyder fire fly. To af vores kammerater dræbes af bomberne og flere er såret.

29. marts 1938 Ændring af stilling. Vi er næsten lige kommet i vore nye stillinger, før vi bliver angrebet af 82 Heinkel– og Junkers bombefly. … Men da en af ​​vores ammunitionsbiler med 160 kasser granater rammes af en bombe, hopper vi ind i vores skyttegrav. Vi har 3 døde og 4 sårede kammerater. Vi nedskyder et bombefly og to andre fly kolliderer og styrter.

18. maj 1938 Vores batteri er bombarderet to gange af 36 Heinkel- og 60 Junkers bombefly … bombeflyene dykker og flyver ret hen over os. Vi mangler Ammunition. Det siges, at vi kun har 1400 granater i Valencia. Med hvad skal vi skyde?

9. juni 1938 Der er ingen stop på bombardementerne. Det er utroligt, hvilke enorme mængder materiale fascisterne på Levante-front har til deres rådighed … 90 fascistiske kanoner skyder konstant dag og nat i 14 dage. – tre Batterier mod hundredvis af fascistiske bombefly …

Internering og befrielse

I maj 1938 blev Adolf Lemke medlem af både det tyske kommunistparti Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) og det spanske kommunistparti Partido Comunista de España (PCE).

Indtil februar 1939 var han konstant i frontlinjen i Spanien. Derefter blev han ved overgangen af Pyrenæerne arresteret og interneret i Frankrig.

Fra februar 1939 til 1941 blev Lemke interneret i forskellige lejre i Frankrig og derefter i Nordafrika, indtil han blev befriet af engelske og amerikanske tropper i 1943. Sovjetambassaden gjorde det muligt for ham at tage til Sovjetunionen, hvor han forblev indtil juni 1945.

Efter sin tilbagevenden til Tyskland boede Adolf Lemke i Potsdam indtil sin død den 4. juli 1955.