Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Category

DANSK

Struktur og national sammensætning i de Internationale Brigader

| SPANISHSKY.DK 12. MARTS 2021 | Oprettelsen af de Internationale Brigader i Spanien var et resultat af den enorme tilstrømning af udenlandske frivillige, der ønskede at bekæmpe det fascistiske oprør anført af General Franco. De Internationale Brigader blev oprettet ud… Continue Reading →

Den internationale arbejderbevægelse i den Spanske Borgerkrig

| SPANISHSKY.DK 17. FEBRUAR 2021 | Repræsentanter for den internationale arbejderbevægelse i den Spanske Borgerkrig   Fra venstre: 1. François Billoux (Frankrig) medlem af (Det Franske Kommunistparti) Parti Communiste Francais, PCF’s centralkomité  2. Friedrich Adler (Østrig) sekretær i Socialistisk Arbejderinternationale… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 13. Danmark atter frit

| SPANISHSKY.DK 13. DECEMBER 2020 | 13. Danmark atter frit   Tilføjelse til originalplanche – 14. december 2020   Om aftenen den 4. maj 1945 meddelte speakeren på den dansksprogede nyhedsudsendelse på BBC, at de tyske tropper i Danmark havde… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 12. Skibssabotagen

| SPANISHSKY.DK 12. DECEMBER 2020 | 12. Skibssabotagen Den tyske krigsmaskine havde fra krigens start haft en stort behov for forsyninger af materiel, tropper og fødevarer – sidstnævnte ikke kun til de tyske soldater, men også til den tyske befolkning…. Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 11. Industrisabotagen

| SPANISHSKY.DK 11. DECEMBER 2020 | 11. Industrisabotagen Som i andre tyskbesatte lande blev også dansk industri- og landbrugsproduktionen underlagt Tysklands behov for fødevarer og industriprodukter. I modstandsbevægelsen var man klar over, at hver tønde smør, ethvert industriprodukt, Danmark leverede,… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 10. Jernbanesabotagen

| SPANISHSKY.DK 10. DECEMBER 2020 | 10. Jernbanesabotagen Jernbanesabotagen startede med mindre aktioner rettet mod den jyske længdebane fra Padborg til Frederikshavn og på Sjælland mod forbindelsen Gedser-København/Helsingør.   De første sabotagegrupper havde ingen eller kun ringe erfaring med sabotage,… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 9. Danmarks Frihedsråd dannes 16. september 1943

| SPANISHSKY.DK 9. DECAMBER 2020 | 9. Danmarks Frihedsråd dannes 16. september 1943 Efter regeringens tilbagetræden den 29. august 1943 blev det såkaldte Departementstyre indført, hvor ministeriernes chefer og direktører varetog den afgåede regerings opgaver i centraladministrationen. For at stoppe… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943

| SPANISHSKY.DK 8. DECEMBER 2020 | 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943 Den 29. august 1943 var en epokegørende dag i den danske besættelsestid. Efter tre uværdige år med en stadigt mere imødekommende politik over for den tyske… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 7. Folkestrejken i august 1943

| SPANISHSKY.DK 7. DECEMBER 2020 | 7. Folkestrejken i august 1943 Mod slutningen af 1942 begyndte de danske arbejdere stadigt hyppigere at nedlægge deres arbejde i protest mod den tyske besættelsesmagt. På Danmarks største skibsværft Burmeister & Wain i København… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941

| SPANISHSKY.DK 6. DECEMBER 2020 | 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941 Antikominternpagten var oprindeligt en tysk-japansk pagt fra 1936, der gensidigt forpligtede landene til at samarbejde i deres fælles kamp mod kommunismen. Italien tilsluttede sig pagten i 1937… Continue Reading →

© 2021 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑