Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Category

DANSK

Den internationale arbejderbevægelse i den Spanske Borgerkrig

| SPANISHSKY.DK 17. FEBRUAR 2021 | Repræsentanter for den internationale arbejderbevægelse i den Spanske Borgerkrig   Fra venstre: 1. François Billoux (Frankrig) medlem af (Det Franske Kommunistparti) Parti Communiste Francais, PCF’s centralkomité  2. Friedrich Adler (Østrig) sekretær i Socialistisk Arbejderinternationale… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 13. Danmark atter frit

| SPANISHSKY.DK 13. DECEMBER 2020 | 13. Danmark atter frit   Tilføjelse til originalplanche – 14. december 2020   Om aftenen den 4. maj 1945 meddelte speakeren på den dansksprogede nyhedsudsendelse på BBC, at de tyske tropper i Danmark havde… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 12. Skibssabotagen

| SPANISHSKY.DK 12. DECEMBER 2020 | 12. Skibssabotagen Den tyske krigsmaskine havde fra krigens start haft en stort behov for forsyninger af materiel, tropper og fødevarer – sidstnævnte ikke kun til de tyske soldater, men også til den tyske befolkning…. Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 11. Industrisabotagen

| SPANISHSKY.DK 11. DECEMBER 2020 | 11. Industrisabotagen Som i andre tyskbesatte lande blev også dansk industri- og landbrugsproduktionen underlagt Tysklands behov for fødevarer og industriprodukter. I modstandsbevægelsen var man klar over, at hver tønde smør, ethvert industriprodukt, Danmark leverede,… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 10. Jernbanesabotagen

| SPANISHSKY.DK 10. DECEMBER 2020 | 10. Jernbanesabotagen Jernbanesabotagen startede med mindre aktioner rettet mod den jyske længdebane fra Padborg til Frederikshavn og på Sjælland mod forbindelsen Gedser-København/Helsingør.   De første sabotagegrupper havde ingen eller kun ringe erfaring med sabotage,… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 9. Danmarks Frihedsråd dannes 16. september 1943

| SPANISHSKY.DK 9. DECAMBER 2020 | 9. Danmarks Frihedsråd dannes 16. september 1943 Efter regeringens tilbagetræden den 29. august 1943 blev det såkaldte Departementstyre indført, hvor ministeriernes chefer og direktører varetog den afgåede regerings opgaver i centraladministrationen. For at stoppe… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943

| SPANISHSKY.DK 8. DECEMBER 2020 | 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943 Den 29. august 1943 var en epokegørende dag i den danske besættelsestid. Efter tre uværdige år med en stadigt mere imødekommende politik over for den tyske… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 7. Folkestrejken i august 1943

| SPANISHSKY.DK 7. DECEMBER 2020 | 7. Folkestrejken i august 1943 Mod slutningen af 1942 begyndte de danske arbejdere stadigt hyppigere at nedlægge deres arbejde i protest mod den tyske besættelsesmagt. På Danmarks største skibsværft Burmeister & Wain i København… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941

| SPANISHSKY.DK 6. DECEMBER 2020 | 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941 Antikominternpagten var oprindeligt en tysk-japansk pagt fra 1936, der gensidigt forpligtede landene til at samarbejde i deres fælles kamp mod kommunismen. Italien tilsluttede sig pagten i 1937… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 5. Frikorps Danmark til kamp mod bolsjevismen

| SPANISHSKY.DK 5. DECEMBER 2020 | 5. Frikorps Danmark til kamp mod bolsjevismen Efter et vist pres fra højreorienterede kredse omkring Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP, accepterede regeringen den 29. juni 1941, at der blev oprettet en militær formation af danske… Continue Reading →

© 2021 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑