| SPANISHSKY.DK 6. DECEMBER 2020 |

 
Af Allan Christiansen

6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941

Antikominternpagten var oprindeligt en tysk-japansk pagt fra 1936, der gensidigt forpligtede landene til at samarbejde i deres fælles kamp mod kommunismen. Italien tilsluttede sig pagten i 1937 og Spanien og Ungarn i 1938.

Da pagten skulle fornyes i 1941, blev en række venligtsindede lande – heriblandt Danmark – inviteret til at underskrive pagten. Den danske regering førte fortsat sin stærkt imødekommende tilpasningspolitik i troen på, at Tyskland ville vinde krigen, og sendte udenrigsminister Erik Scavenius til Berlin for at undertegne pagten.

Besættelsen og befrielsen: 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941 : Den danske udenrigsminister Erik Scavenius i audiens hos Hitler den 25. november, datoen for undertegnelsen af Antikominternpagten

Den danske udenrigsminister Erik Scavenius i audiens hos Hitler den 25. november 1941, datoen for undertegnelsen af Antikominternpagten

Det affødte straks demonstrationer rundt om i landet. For store dele af befolkningen var tilslutningen til Antikominternpagten en tilkendegivelse af, at Danmark stod på Tysklands side i krigen. Den danske befolkning var ikke alene om at opfatte det således – det gjorde de Allierede også; Frikorps Danmark kæmpede jo allerede i Waffen-SS på Østfronten med den danske regerings billigelse.

I København startede demonstrationerne mod tilslutningen til Antikominternpagten dagen før dens undertegnelsen, den 24. november 1941.

Demonstrationen den 24. november 1941 var organiseret af de studerende på Københavns Universitet og andre højere læreanstalter. De ville gå til kongen for at gøre ham opmærksom på deres modstand mod undertegnelsen, men så langt nåede de ikke. På vej gennem byen fik demonstrationen stor tilslutning fra andre grupper af befolkningen i – første række folk fra Nørrebros og Vesterbros arbejderkvarterer. Hvad der var tænkt som en fredelig demonstration udviklede sig pludselig til uro, da politiet mødte talstærkt op for at stoppe den, og det kom derfor til voldsomme sammenstød med gadekampe rundt omkring i den indre by.

Den 25. november 1941 underskrev Danmark Antikominternpagten. Demonstrationerne fortsatte frem til den 30. november 1941 og politiet arresterede i alt 169 demonstranter.