| SPANISHSKY.DK 2. DECEMBER 2020 |

 
Af Allan Christiansen

2. Danmark besat 9. april 1940

Da den 2. Verdenskrig startede den 1. september 1939, var det klart for regeringen og det danske folk, at landet på en eller anden måde ville blive inddraget i krigshandlingerne.

Den 9. april kom det, der måtte komme: Tyskland angreb og besatte Danmark. Angrebet, der havde kodenavnet Weserübung, indledtes tidligt om morgenen. Kun enheder i Sønderjylland og Livgarden ved Amalienborg kom i egentlig kamp, og klokken ca. 6.00 om morgenen besluttede regeringen, at al modstand skulle ophøre. Danmark var dermed besat.

Der har været og er stadig diskussioner for og imod regeringens og dermed den danske hærs kapitulation. En ting er at kapitulere overfor en overvældende militær magt, en anden ting er følgagtighed overfor besættelsesmagtens krav og forordninger.

Vi har i Danmark ikke mange verdensrekorder inden for forskellige områder, men måske har vi én: Denne famøse morgen 20 minutter efter tysk landgang i Københavns Frihavn overgav generalløjtnant Ebbe Gørtz sig til besættelsesmagten. Den er der ikke mange, der kan slå!

Generalløjtnant Ebbe Gørtz til højre

Generalløjtnant Ebbe Gørtz (til højre) overgiver sig til den tyske besættelsesmagt om morgenen den 9. april

Den tyske besættelsesmagt bydes velkommen af det danske politi

Dansk overbetjent byder de tyske overfaldsmænd hjerteligt velkommen. I retstilling naturligvis

Politietaten var heller ikke sen til at komme og byde de tyske tropper velkommen. Den var villig til at fortsætte det samarbejde, som var blevet intensiveret efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933. De ville gerne vise, at ”Et lille land også kan lave kvalitetsarbejde”.

Meddelelsen i radioen om tyskernes landgang i Københavns Frihavn skabte røre i befolkningen. Mange lagde af nysgerrighed morgenturen ned til havnen for at se, hvad det var, der skete. Tyskerne var overraskede, de havde ventet en negativ holdning hos de fremmødte, men blev i stedet budt velkommen, og nogle ville afprøve deres tyskkundskaber ved at byde på cigaretter med ordene: ”Cigaretten bitte”. Men andre blev hjemme. De var klar over, at nu skulle der handles, en modstandsbevægelse måtte opbygges, hvis vi skulle befri os fra den ”brune pest” og vinde friheden.