| SPANISHSKY.DK 20. DECEMBER 2018 |

Foreningen Venner af de Internationale Brigader, Spanien 1936-39 ønsker alle et fredeligt og fremgangsrigt 2019

En historie om en rejse – En fane vender hjem efter en 73 år lang rejse

 

De Internationale Brigaders emblem med teksten: "Voluntarios Internacionales de la Libertad" ("Internationale frivillige for frihed")

Voluntarios Internacionales de la Libertad

Af Allan Christiansen, formand for foreningen Venner af De Internationale Brigader, Spanien 1936-1939

Den Spanske Borgerkrig

Den 18. juli 1936 gjorde højreorienterede og fascistiske officerer – under ledelse af bl.a. Franco – oprør mod Spaniens demokratisk valgte folkefrontsregering, med støtte fra storgodsejere, industrikapitalen og ikke mindst den katolske kirke.

Den spanske befolkning greb til våben mod det fascistiske kupforsøg og dermed var borgerkrigen en realitet.

De danske frivillige

Blot 6 uger efter borgerkrigens udbrud ankom de første 4 danskere – de tre brødre Aage, Kai og Harald Nielsen og Hans Petersen – til Barcelona, efter en lang og besværlig rejse på cykel ned gennem Europa, hvor de blev indrulleret i Centurion Thälmann.

I alt deltog mellem 500 og 550 danskere i borgerkrigen på republikkens side. Den fortrukne rejserute fra Danmark til Spanien gik fra Esbjerg med damperen A.P. Bernsdorff til belgiske eller franske havne, herfra via Paris til Perpignan og herefter til fods over Pyrenæerne til Figueres, eller med skib fra Marseille til Barcelona. Ud over disse ruter afmønstrede mange søfolk, når deres skib anløb spansk havn, og meldte sig til de Internationale Brigader.

Der var danskere i alle 5 brigader og højere stabe, men størstedelen af de danske frivillige var indrulleret i det skandinaviske kompagni i XI. Internationale Brigades 3. Bataljon Ernst Thälmann.

En fane fødes

Det var danskerne i dette kompagni, der i foråret 1937 tog initiativet til at indsamle midler til en fane, der fik inskriptionen ”Til D.K.P. fra danske frontkæmpere i den spanske folkearmé”.

Fanen blev overbragt Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) af en kurér. Den skulle dels være en hilsen fra de frivillige til kammeraterne derhjemme, dels var fanen en påmindelse om, at republikken fortsat havde brug for international solidaritet.

Glemslens mørke

Fanen hang i en årrække på 1. sal i DKP’s partihus i Absalonsgade i Odense. Hvordan den var havnet i partihuset i Odense, har man ikke kunnet spore. Måske er den blevet bortloddet til DKP på Fyn i forbindelse med oprydninger i partihuset i Dronningens Tværgade 3 i København i 1950’erne eller -60’erne.

Efter de mange år i ‘røg og damp’ falmede fanen og syningerne gik i stykker. En kvinde, som var ansat på partikontoret, broderede den op en enkelt gang, men omkring 1987 var den så falmet, at den blev lagt op på loftet.

Frem i lyset

Den skulle dog ikke have lov til at forsvinde på denne måde, så der blev oprettet en mindre komité med henblik på at få fanen restaureret og hængt op igen. Da komiteen henvendte sig til Odense Museers tekstilkonservering, syntes konservatorerne, at det ville være bedre at bevare fanen som den var – ”Den har jo hængt og manet de unge ved parti-møderne, også mens den falmede” – var deres argument, og deri havde de jo ret!

Komiteen blev i stedet enige om at få lavet en kopi af originalen i ¾ størrelse og hænge den op i lokalet mellem fotoplancherne af Lenin og Martin Andersen-Nexø.

Men dermed er den gamle fanes rejse ikke slut. I 1996 kontaktede en af komiteens stiftere De danske spaniensfrivilliges forening og overrakte foreningens formand fanen med ordene: ”Fanen kommer fra Spanien og nu er det vist på tide, at den kommer tilbage til Spanien”.

Fanen skal også være en påmindelse om, at mere end 200 danskere ligger begravet i Spaniens jord – ingen ved hvor! Men af bl.a. deres blod skal frihedens blomster engang spire af Spaniens jord.

Siden har fanen været i Spanien flere gange og repræsenteret de danske spaniensfrivillige ved forskellige arrangementer. I dette forår er det 14 år siden, foreningen fik overrakt fanen, og 73 år siden, den begyndte sin lange rejse. Fanens lange og begivenhedsrige rejse er tilendebragt: den er nu vendt tilbage til Spanien, sandsynligvis for altid.

Rejsen hjem
En fane vender hjem: Fanen til DKP fra de danske frontkæmpere i den spanske borgerkrig overdrages

Fanen overrækkes til repræsentanter for den spanske forening foran stjernen i byen Rivas-Vaciamadrid

Den 28. oktober 2009 blev fanen officielt overrakt til repræsentanter for den spanske forening i byen Rivas-Vaciamadrid. Rivas-Vaciamadrid ligger 14 km sydøst for Madrid. Her er der planer om at bygge et museum viet til kampene for forsvaret af Madrid, og her vil fanen få den plads, den fortjener.

Vi håber og tror på, at den vil fortælle historien om de danskere, der rejste til Spanien for skulder ved skulder med det spanske folk at kæmpe for et frit og demokratisk Spanien.

Fanen skal også være en påmindelse om, at mere end 200 danskere ligger begravet i Spaniens jord – ingen ved hvor! Men af bl.a. deres blod skal frihedens blomster engang spire af Spaniens jord.