| SPANISHSKY.DK 5. FEBRUAR 2022 |

En lang og begivenhedsrig rejse er endt, den 23. september 2008 døde journalisten og forfatteren Karl Staf – den sidste overlevende svenske veteran fra Borgerkrigen i Spanien – i sit hjem i Helsingborg 93 år gammel.

 
Af Allan Christiansen

Begyndelsen

Karl Ivar Reinhold Staf blev født den 18. marts 1915 i Stockholm. I begyndelsen af 1920’erne flyttede familien til København, hvor den slog sig ned i Jægersborggade på Nørrebro. Barndomsårene mindedes han med stor glæde. Da han var 12 år flyttede familien til Helsingborg, hvorfra han som 17-årig stod til søs under datidens yderst hårde arbejdsvilkår.

USA

Han kom til USA under Roosevelts New Deal-politik, da nordiske sømænd med det nyoprettede amerikanske sømandsforbund som forbillede tilkæmpede sig ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det var en hård og lærerig skole han gennemgik som medlem af den Skandinaviske Sømandsklub, på hvis fane International Solidaritet stod skrevet med rødt.

Karl Staf og hans græske kammerat Demetrio i Spanien ca. 1937

Karl Staf (til venstre) og hans græske kammerat Demetrio i Spanien ca. 1937

Den Spanske Borgerkrig

Denne skoling gjorde blandt andet, at han og, som mange andre radikale sømænd fra Paris, rejste til Paris for at slutte sig til de Internationale Brigader i kampen mod fascismen i Spanien, her blev han uddannet som telegrafist.

Modstandsbevægelsen

Efter hjemkomsten fra Spanien stod han igen til søs. 1939 gik han i land og engagerede sig i det revolutionære arbejde, hvilket førte ham ind i Wollweber-organisationen. Hans uddannelse som telegrafist kom ham nu til gode, da man havde brug for ham i København.

"Kalle" efter hjemkomsten fra Spanien, ca. 1939

“Kalle” Staf efter hjemkomsten fra Spanien, ca. 1939

I eftersommeren 1942 padlede han en nat i kano over Øresund fra Helsingborg til det besatte Danmark medbringende en radiosender. Her blev han arresteret af Gestapo og dømt til døden. Efter slaget ved Stalingrad blev straffen ændret til tugthus på livstid i Tyskland. Han blev befriet af den amerikanske hær i april 1945. 

Journalist og forfatter

Allerede som sømand havde Karl Staf skrevet artikler til forskellige blade og aviser, og efter krigen fortsatte han sit journalistiske arbejde. Det førte ham rundt i verden, en tid var han korrespondent i Moskva, siden i Kina og derefter i Cuba. Herfra skrev han artikler til bl.a. de svenske aviser Ny Dag og Norrskensflamman (“Nordlysets Flamme”) og til det danske dagblad Land og Folk. Derudover har han skrevet og oversat en række bøger.

Karl Staf, ca. 1940

Karl Staf, ca. 1940

Spansk æresborgerskab

I 1996 – 60 år efter borgerkrigens udbrud – blev Karl Staf og 350 andre medlemmerne af de Internationale Brigader hædret med et spansk æresborgerskab. For de grånende veteraner var det en historisk mærkedag, og endnu en gang erindrer man sig den svenske advokat og socialdemokrat Georg Brantings ord om de spaniensfrivillige:

– Og vi ved, at når en gang kapitalismens uhyggelige slutepoke er overstået og den kæmpende arbejderbevægelses historie kan skrives med tilbageskuende overblik, da skal et antal strålende, altid stående kapitler handle om de frivillige – idealisterne, de revolutionære, de tusindvis af fordomsfri arbejdere, som strømmede til Spanien ad eventyrlige veje fra alle lande for at kæmpe og dø for menneskelighedens sag…!

Karl Staf i Barcelona i 1996 med andre svenske spaniensfrivillige. Fra venstre: Med fanen, Gustav Fridén, Gustav Gunnarsson, Karl Staf, Kurt Levander, og Sven Brännström

Karl Staf i Barcelona i 1996 med andre svenske spaniensfrivillige. Fra venstre: Med fanen, Gustav Fridén, Gustav Gunnarsson, Karl Staf, Kurt Levander, og Sven Brännström