| SPANISHSKY.DK 8. DECEMBER 2020 |

 
Af Allan Christiansen

8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943

Besættelsen og befrielsen: 8. Bekendtgørelse 29. august 1943: Militær undtagelsestilstand i Danmark

Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand i Danmark, 29. august 1943Frihedsmuseets Fotoarkiv

Den 29. august 1943 var en epokegørende dag i den danske besættelsestid. Efter tre uværdige år med en stadigt mere imødekommende politik over for den tyske besættelsesmagt går den danske samlingsregering af, da politikernes accept af de fremsatte tyske krav om bl.a. dødsstraf for sabotage ville være ensbetydende med at underskrive deres egen politiske dødsdom. Den danske befolkning har fået nok af den tyske besættelsesmagt og slår sig i tøjret – omfattende strejker og sabotage stiger i hyppighed og omfang.

Arrestationen af de danske kommunister markerer formodentlig lavpunktet for den aktive samarbejdspolitik: Den 22. juni angreb Tyskland Sovjetunionen og beordrede det danske politi til at udlevere 72 navngivne kommunister. Med en sjælden iver trumfede politiet kravet og arresterede 339 danske kommunister – herunder et Folketingsmedlem, der uden at blive stillet for en dommer, blev indsat i forskellige danske fængsler – størstedelen i Vestre Fængsel. Lidt over halvdelen af dem blev senere løsladt igen.

Højst sandsynligt som et udslag af, at politikerne udemærket var klar over, at det, de foretog sig, var et brud på den danske grundlov, vedtog regeringen den såkaldte kommunistlov den 22. august 1941, der med tilbagevirkende kraft gav hjemmel til de udførte arrestationer og interneringer. Herefter blev de nu ca. 150 internerede danske kommunister overført til Horserødlejren.

Det sørgelige efterspil til den 29. august 1943 var, at de danske kommunister nu blev overført til kz-lejren Stutthof i Polen.