Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Tag

I.S.U. Pilot

Harry Hynes og Joe Bianca

| SPANISHSKY.DK 20. APRIL 2019 | Harry Hynes og Joe Bianca var blandt de amerikanske søfolk, der sluttede sig til de Internationale Brigader – 250 alene fra New Yorks havn og hundredvis fra andre fattige havnebyer. Begge faldt i Spanien  … Continue Reading →

Harry Hynes and (Joe) Louis Joseph Bianca

|SPANISHSKY.DK 18 APRIL 2019 | Harry Hynes and Joe Bianca were among the American maritime workers who joined the International Brigades  – 250 from the New York waterfront alone and hundreds more from other poor waterfront cities. Both were killed… Continue Reading →

© 2024 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑