| SPANISHSKY.DK 8. AUGUST 2017 |

 

CIUDAD DE BARCELONA OG DE FRIVILLIGE I DE INTERNATIONALE BRIGADER

 
Af Allan Christiansen

S/S Ciudad de Barcelona

Dampskibet Ciudad de Barcelona blev bygget på Triestino-værftet i Montefalcone og stod færdigt den 8. juni 1929. Skibets oprindelige navn var Infante Don Jaime. Efter den Anden Republik var blevet erklæret den 14. april 1931, blev skibet omdøbt til Ciudad de Barcelona; det var på 5.200 tons, med en tophastighed på 17,5 knob og havde 9 redningsbåde. Det kunne tage 264 passagerer og en besætning på 62.

Efter oprøret mod den Republikanske regering i juli 1936 kom Ciudad de Barcelona til at fungere som troppetransportskib til Mallorca og Ibiza. Da øerne faldt til Francos tropper, blev dets primære opgave at sejle til forskellige havne på Middelhavskysten og Sovjetunionens havne på Sortehavskysten for at laste våben, ammunition og fødevarer til Republikken. En anden opgave blev at sejle frivillige fra forskellige havne på Middelhavskysten til Spanien.

Skibet S/S A.P. Bernstorff

S/S A.P. Bernstorff

Frivillige i de Internationale Brigader

Danske og andre europæiske frivillige, som kom republikken til hjælp, fulgte forskellige ruter til Spanien. I den forbindelse blev København et knudepunkt; man regner med at mere end 2000 frivillige passerede København – ikke blot fra Norge, Sverige og Finland, men også fra de østeuropæiske lande. Ruterne, der blev benyttet var forskellige, fx tog nogle grupper toget fra København over Antwerpen og Bruselles til Paris, andre den mere benyttede rute København – Esbjerg, herfra med dampskibet A.P. Bernstorff til Antwerpen, hvor nogle grupper gik fra borde, andre i Dunkerque eller Le Havre. Der var alternativer måder at komme til Spanien på, som de tre brødre Nielsen og Hans Petersen, der tog deres cykler og cyklede gennem Tyskland for at komme Paris, og sømændene, som gik fra borde og meldte sig direkte til de Internationale Brigader.

På den videre færd skulle de ankomne melde sig på adressen Place du Combat 9 eller Rue de Mathurin-Moreau 8 i Paris, hvor de gennemgik en kort session og et lægetjek. Herefter gik rejsen gruppevis fra Gare d’Austerlitz sydpå til Barcelona. Den 26. februar 1937 bestemte Non-interventionskomiteen, at ingen måtte rejse til Spanien for at deltage i borgerkrigen. Derfor blev der indskrevet i passet: ”Ikke gyldig til Spanien og spanske besiddelser”. Herefter blev ruterne fra Paris lagt om, så de frivillige blev transporteret til Perpignan eller Carcassonne videre med busser til Pyrenæerne, hvor de kom på en farlig vandring over bjergene for at ende i Figueres, andre grupper sejlede fra Marseille til Barcelona eller Valencia.

S/S Ciudad de Barcelona i havnen ud for Barcelona

S/S Ciudad de Barcelona i havnen ud for Barcelona

I slutningen af maj 1937 var en del grupper af frivillige samlet i Marseille for at blive sejlet til Barcelona; om aftenen den 29. gik 250 til 300 frivillige ombord på Ciudad de Barcelona, og næste morgen lettede skibet anker og sejlede mod bestemmelsesstedet. Skibet blev fulgt af to vandfly og en armeret trawler, da skibet kom til spansk farvand, sejlede det så tæt som muligt til den spanske kyst for at undgå de italienske ubåde.

Torpederingen af Ciudad de Barcelona

Den 30. maj klokken 14.50 blev skibet ramt af en torpedo midtskibs ud for Malgrat de Mar – 3 timers sejlads fra Barcelona – og sank i løbet af ca. 10 minutter. Redningsbådene kom i vandet og blev hurtigt fyldt, resten måtte hoppe i vandet (ikke alle bådene kom i vandet på grund af de kaotiske omstændigheder) – ikke alle kunne svømme, men dem der kunne, prøvede efter bedste evne at redde så mange kammerater som muligt. De, der lå i kahytterne og hvilede sig, nåede ikke op på dækket, så deres skæbne var beseglet. I alt døde 65 frivillige heraf 3 danskere.

BIBLIOGRAFI OVER 7 DANSKERE OMBORD CIUDAD DE BARCELONA DEN 30. MAJ 1937
Ivar Lassen Andersen (‘Tiny’)

Ivar Lassen Andersen (Tiny)

Ivar Lassen Andersen blev født den 1 september 1907 i Sdr. Boel pr. Gørding som søn af gårdmand Christian Andersen og hustru Marie Lassen. Ivar blev mejerist og udvandrede i 1926 til Edmonton i Canada og flyttede senere til Vancouver. Han var medlem af Canadas Kommunistiske Parti, CPC.

Ivar rejste fra Canada til Spanien i maj 1937; efter det obligatoriske stop i Paris, rejste han samme med en større gruppe frivillige videre til Marseille. Efter nogle dage her, sejlede gruppen med dampskibet Ciudad de Barcelona til Barcelona. Skibet blev torpederet af en italiensk ubåd den 30. maj 1937 ud for kysten ved Margrat de Mar lidt nord for Barcelona. Da Ivar var en god svømmer, reddede han sig i land, hvor han sammen med de andre overlevende blev behandlet for eventuelle skader. Herefter blev de sendt videre til Albacete, hvor han blev indrulleret i 35. Division, XV. IB. i ‘Mac-Paps’ – den canadiske bataljon.

Ivar blev hårdt såret den 10. august 1938 ved Sierra de Pandols; begge ben blev ødelagt af metalstykker fra en mortérgranat. Han bad dem, han var sammen med, om at bringe en hilsen til en ven og sige ham farvel, de prøvede at tale ham fra hans forehavende. Til det svarede han ”Når vi kommer hjem herfra, er der ingen pension, ikke noget”. Han tog herefter sin riffel og skød sig. Han var 31 år gammel.

Helmuth Peter Blaabjerg Christensen

Helmuth Peter Blaabjerg Christensen

Helmuth Peter Blaabjerg Christensen blev født den 7. februar 1910 i Svendborg. Han var ugift arbejdsmand og flyttede på et tidspunkt til Bjelkes Allé 44 på Nørrebro, København. Helmuth var medlem af Arbejderværnet [1].

I maj 1937 rejste han fra København til Esbjerg, herfra med M/S A. P. Bernstorff til Antwerpen og videre til Paris. Her kom han til en lettere session og lægetjek. Når en større gruppe frivillige var samlet, blev den sendt videre med tog fra Gare Austerlitz – for Helmuths gruppes vedkommende – til Marseilles, hvor de den 29. maj gik ombord på dampskibet S/S Ciudad de Barcelona med kurs mod Barcelona. Den 30. maj 1937 ved to-tiden blev skibet torpederet af en italiensk ubåd ud for kysten ved Malgrat, lidt nord for Barcelona.

Helmuth reddede sig i land og blev, efter et kort ophold i Malgrat, sendt til Albacete via Barcelona, hvor han blev han indrulleret i 17. Division, XI. Internationale Brigade og tilknyttet autoparken som chauffør. Den 13. oktober 1937 blev Helmuth overflyttet som infanterist i 2. Bataljon Hans Beimler, som den 5. juli 1937 blev underlagt 35. Division. Han deltog i Slaget ved Belchite i august/september 1937. Han fik formentlig tyfus, mens hans bataljon lå i reserve ved Grañén. Helmuth døde af tyfus den 14. november 1937 på hospital nr. 14 i Barcelona, hvor han blev begravet. Han var 27 år gammel.

Henry Højbjerg

Henry Højbjerg

Henry Højbjerg blev født den 28. juli 1918 i København. Han var søfyrbøder og medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) Gentofte. Han rejste til Spanien i maj 1937 og fulgte samme rute som Helmuth Christensen, hvilket de alle, på nær Ivar, gjorde.

I Albacete blev Henry indrulleret i 17. Division, XI. Internationale Brigade, 3. Bataljon Ernst Thälmann. Henry faldt den 18. juli 1937 i Slaget ved Brunete. Han var 19 år.

Ferdinand Joseph Koch

Ferdinand Joseph Koch

Ferdinand Joseph Koch blev født den 2. februar 1914 på Frederiksberg. Han var ugift arbejdsmand og chauffør og medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) Frederiksberg Afdelingen.

Han rejste til Spanien i maj 1937. Ved torpederingen af Ciudad de Barcelona blev Ferdinand Koch reddet op i en redningsbåd og sejlet i land.

I Albacete blev han indrulleret i 17. Division, XI. Internationale Brigade og tilknyttet autoparken som ambulancechauffør i Grupo Evacuscion nr. 1 i Albacete i ét år.

Ferdinand skulle have været hjemsendt i juli 1938, men meldte sig som frivillig under kampagnen før Ebro-offensiven og blev indrulleret i 2. Bataljon Hans Beimler som infanterist i 2. Kompagni Martin Andersen-Nexø. Den 26. juli 1938, blot to dage efter overgangen af Ebro ved Asco, blev Ferdinand  dræbt af maskingeværkugler i halsen.

Villy Børge Petersen

Villy Børge Petersen

Villy Børge Petersen blev født den 28. juli 1909. Han var medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) Frederiksberg Afdelingen.

Han rejste til Spanien i maj 1937 og druknede ved torpederingen af Ciudad de Barcelona knap 28 år gammel.

 

Kaj Harry Rasmussen

Kaj Harry Rasmussen

Kaj Harry Rasmussen, søn landarbejder Anton Rasmussen (Kjærsgården 1, 7100 Vejle), blev født den 23. juni 1917 i Kjøbelev, Lolland, som af sit forbund blev sendt til Jylland for at organisere landarbejderne her, da Kaj var et år gammel. I 1931 flyttede familien til Horsens, hvor Kaj senere ernærede sig som fabriksarbejder, blev medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) og aktivt tog del i det faglige arbejde. Han blev således medlem af bestyrelsen for lærlinge- og ungarbejdernes fællesledelse og i nogen tid sekretær for de arbejdsløses fællesudvalg. 18 år gammel blev han medlem af træindustriarbejdernes fagforening, hvor han ligeledes var meget aktiv. Hans sidste kendte adresse var i Horsens.

Kaj rejste til Spanien i maj 1937. Han druknede ved torpederingen af Ciudad de Barcelona knap 20 år gammel.

Ejnar Christian Marius Vigø

Ejnar Christian Marius Vigø blev født den 30. december 1908 som søn af Hansigne Vigø (Toldbodgade 15 A, 1253 K). Han var ugift arbejdsmand og medlem af Arbejdsværnet med adresse på Tranevej 1, 3.tv. 2400 Nordvest, da han rejste til Spanien i maj 1937. Ejnar druknede, da ”S/S Ciudad de Barcelona blev torpederet af en italiensk ubåd den 30. maj 1937 på vej til Barcelona.


Note:

[1] Arbejderværnet var et demonstrationsværn oprettet af DKP til at beskytte demonstranter mod politiet og Konservativ Ungdoms bevæbnede overfaldsgrupper.