Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Tag

Marius Christiansen

Michail Jakusjin und Marius Christiansen – durch die Geschichte miteinander verbunden

| SPANISHSKY.DK 28. MÄRZ 2020 | Michail Jakusjin und Marius Christianen nahmen an derselben Veranstaltung teil. Sie wurde zum Ausgangspunkt und Beginn ihrer dauernden Freundschaft. 1937 war Marius Christiansen ein dänischer Freiwilliger im spanischen Bürgerkrieg und Michail Jakusjin ein russischer… Continue Reading →

Michail Jakusjin and Marius Christensen – Bound Together by History

| SPANISHSKY.DK 18 MARCH 2020 | Michail Jakusjin and Marius Christensen were part of the same event. It laid the foundation for their friendship and became the axis around which their friendship revolved. In 1937, Marius Christiansen was a Danish… Continue Reading →

Michail Jakusjin og Marius Christiansen – bundet sammen af historien

| SPANISHSKY.DK 4. SEPTEMBER 2019 | Michail Jakusjin og Marius Christiansen var begge del af den samme begivenhed. Det blev fundamentet for deres venskab og den akse, hvorom deres venskab drejede. Marius Christiansen var spaniensfrivillig i 1937 og russeren Michail… Continue Reading →

The Spanish Monument – from Idea to Reality

|SPANISHSKY.DK 29 MARCH 2019 | The monument to the Danish volunteers who fell in the Spanish civil war, located in Churchill Park on the Esplanade in Copenhagen, has a chequered past. Chequered, in the sense that the will to raise… Continue Reading →

Spaniensmonumentet – fra idé til virkelighed

| SPANISHSKY.DK 28. MARTS 2019 | Monumentet over de danske spaniensfrivillige, som faldt i den spanske borgerkrig, og som i dag står i Churchillparken på Esplanaden, har en lang og broget forhistorie. Broget ment på den måde, at det ikke… Continue Reading →

Marius Christiansen – a Stoker Goes Ashore

| SPANISHSKY.DK 26 JULY 2017 | A stoker goes ashore … and that was what Danish volunteer in the Spanish Civil War, Marius Christiansen, did. On 7. January 1937, he arrived in Spain and was enrolled in the XV International… Continue Reading →

Marius Christiansen, en søfyrbøder går i land

| SPANISHSKY.DK 20. JULI 2017 | En søfyrbøder går i land … og det gjorde Marius Christiansen. Den 7. januar 1937 ankom han til Spanien, hvor han blev indrulleret i XV. Internationale Brigade i Abraham Lincoln-bataljonen som ambulancechauffør   Af… Continue Reading →

Krudtbåden M/S Gatun fra Gatun

| SPANISHSKY.DK 2. JUNI 2017 | Spaniensfrivillige Marius Cristiansen fortæller om nogle af sine oplevelser ombord på skibet M/S Gatun, der sejlede våben og ammunition til det Republikanske Spanien   Af Allan Christiansen/Marius Christiansen Den 7. januar 1937 rejste Marius, der… Continue Reading →

© 2024 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑