Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers

Tag

Besættelsen og befrielsen

Besættelsen og befrielsen: 13. Danmark atter frit

| SPANISHSKY.DK 13. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 13. Danmark atter frit   Tilføjelse til originalplanche – 14. december 2020   Af Maria Busch   Om aftenen den 4. maj 1945 meddelte speakeren på den dansksprogede nyhedsudsendelse på… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 12. Skibssabotagen

| SPANISHSKY.DK 12. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 12. Skibssabotagen Den tyske krigsmaskine havde fra krigens start haft en stort behov for forsyninger af materiel, tropper og fødevarer – sidstnævnte ikke kun til de tyske soldater, men også… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 11. Industrisabotagen

| SPANISHSKY.DK 11. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 11. Industrisabotagen Som i andre tyskbesatte lande blev også dansk industri- og landbrugsproduktionen underlagt Tysklands behov for fødevarer og industriprodukter. I modstandsbevægelsen var man klar over, at hver tønde smør,… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 10. Jernbanesabotagen

| SPANISHSKY.DK 10. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 10. Jernbanesabotagen Jernbanesabotagen startede med mindre aktioner rettet mod den jyske længdebane fra Padborg til Frederikshavn og på Sjælland mod forbindelsen Gedser-København/Helsingør. De første sabotagegrupper havde ingen eller kun ringe… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 9. Danmarks Frihedsråd dannes 16. september 1943

| SPANISHSKY.DK 9. DECAMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 9. Danmarks Frihedsråd dannes 16. september 1943 Efter regeringens tilbagetræden den 29. august 1943 blev det såkaldte Departementstyre indført, hvor ministeriernes chefer og direktører varetog den afgåede regerings opgaver i… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943

| SPANISHSKY.DK 8. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 8. Bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand 29. august 1943 Den 29. august 1943 var en epokegørende dag i den danske besættelsestid. Efter tre uværdige år med en stadigt mere imødekommende politik… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 7. Folkestrejken i august 1943

| SPANISHSKY.DK 7. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 7. Folkestrejken i august 1943 Mod slutningen af 1942 begyndte de danske arbejdere stadigt hyppigere at nedlægge deres arbejde i protest mod den tyske besættelsesmagt. På Danmarks største skibsværft Burmeister… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941

| SPANISHSKY.DK 6. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 6. Danmark underskriver Antikominternpagten den 25. november 1941 Antikominternpagten var oprindeligt en tysk-japansk pagt fra 1936, der gensidigt forpligtede landene til at samarbejde i deres fælles kamp mod kommunismen. Italien tilsluttede… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 5. Frikorps Danmark til kamp mod bolsjevismen

| SPANISHSKY.DK 5. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 5. Frikorps Danmark til kamp mod bolsjevismen Efter et vist pres fra højreorienterede kredse omkring Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP, accepterede regeringen den 29. juni 1941, at der blev oprettet en… Continue Reading →

Besættelsen og befrielsen: 4. Tysklands overfald på Sovjetunionen 22. juni 1941 og tiden der fulgte

| SPANISHSKY.DK 4. DECEMBER 2020 |   Af Allan Christiansen 4. Tysklands overfald på Sovjetunionen 22. juni 1941 og tiden der fulgte Alt ånder endnu fred og ro Den politiske situation i Danmark efter den 9. april 1940 var set med regeringens… Continue Reading →

© 2024 Spanish Civil War and the Seafarers and Dockers | Powered by WordPress | Privacy Policy | Infringement of copyright

Theme by Anders NorenUp ↑